ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอแม่จัน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

Post Author: banmaechan