ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ในการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

Post Author: banmaechan