ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ต้อนรับนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

Post Author: banmaechan