ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน

Post Author: banmaechan