ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

Post Author: banmaechan