โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะที่มาตรวจเยี่ยม การป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

Post Author: banmaechan