โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการจัดแข่งขันกีฬา รักสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มีนาคม 2564

Post Author: banmaechan