แนะนำคุณครู ที่ย้ายมารับตำแหน่ง ครูนภาลัย เอกภาษาไทย และครูชาวต่างชาติ 1. Miss Pema Wangmo มาจากประเทศภูฏาน 2. Mr Yeshi Dorji มาจากประเทศภูฏาน 3. Mr Jeffrey Tamayo Vera มาจากประเทศฟิลิปปินส์

 

Post Author: banmaechan