วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหม่จำนวนสองท่าน ได้แก่ ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการณัฐวุฒิ มุ้งทอง

Post Author: banmaechan