โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโรตารี่อำเภอแม่จัน มอบหน้ากากอนามัยให้เด็ก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: banmaechan