วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2563 ณ.ห้อง ประชุมICTโดยมีท่านประธานกรรมการสถานศึกษานาวาตรีไพฑูรย์ บุญยิ่ง เป็นประธานโดยมีผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในการประชุมในครั้งนี้โรงเรียนมีข้อชี้แจงเสนอแนะให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาในที่ประชุมพร้อมทั้งนี้ได้มีการเเนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่มาปฎิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในปีการศึกษา2563จำนวน6คน

Post Author: banmaechan