วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี มอบเกียติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วันที่ 13-17 สิงหาคม2563ที่ผ่านมาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

Post Author: banmaechan