วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ดำเนินการประชุมขับเคลื่อน”โครงการตำรวจประสานโรงเรียน”โดย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชียงราย ณ.ห้องประชุมICT โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: banmaechan