ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ร่วมบริจาคโรงทาน ณ วัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Post Author: banmaechan