28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน

Post Author: banmaechan