ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้เป็นตัวแทนมอบเงินและของบริจาคให้แก่นักเรียนเนื่องจากไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

Post Author: banmaechan