ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มาติดตามตรวจสอบมาตรการต่างๆในวันเปิดภาคเรียน1วันแรก ในวันที่1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: banmaechan