ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้รับมอบเครื่องออกกำลังกายจากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอแม่จัน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คนแม่จันมีสุขภาพกายที่ดี ขอบพระคุณของขวัญปีใหม่ดีๆ จากชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอแม่จัน

Post Author: banmaechan