เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทุก ๆ ท่านร่วมมาประชุมในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ณ หอประชุมราชพฤกษ์

Post Author: banmaechan