ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเวียงหมอก

Post Author: banmaechan