โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้จัดประกวดครูผู้สอนดีเด่นพร้อมจัดบูธนิทรรศการ จะได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรรางวัลประจำปีการศึกษา2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้เป็นครูที่ดีเป็นครูมืออาชีพ

      

Post Author: banmaechan