มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2019 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

       

Post Author: banmaechan