เทศบาลตำบลแม่จันได้จัดกิจกรรมอบรมบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: banmaechan