27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรแม่จัน ได้มาให้ความรู้​ด้านมาตรการป้องกันการจับกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถในทางสาธารณะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรแม่จัน โดยมี ร.ต.ต.ปริญญา สาธรรม์กุล รอง​ สว.(ป.)และทีมวิทยากรจราจรด.ต.กมล ร้องหาญแก้ว ด.ต.ชาญชัยณรงค์ ผัดดวงธรรม ด.ต.วิญญู วงศ์ใหญ่ จสต.อนุพันธ์ ต่างใจ ได้มาให้ความรู้​ด้านมาตรการป้องกันการจับกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถในทางสาธารณะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จันฯระดับมัธยมศึกษา จำนวน 405 คน

Post Author: banmaechan