ประกาศ!! ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

Post Author: banmaechan