ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,000 บาท ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

ใบสมัครคัดเลือกนักการภารโรง

 

Post Author: banmaechan