ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ร่วมกับคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่จัน ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์

Post Author: banmaechan