การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ณ โรงอาหารและประชุมสรุปผลการตรวจราชการครั้งนี้ โดยมีนายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จันฯ และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงาน

Post Author: banmaechan